• Crearea contextului textual;
 • Crearea dinamică a prezentărilor;
 • Crearea și înregistrarea video lecțiilor;
 • Crearea și înregistrarea audio lecțiilor;
 • Crearea dinamică a textelor online cu funcționalitate de notare a cursanților;
 • Crearea testelor de autoevaluare în lecții și în categorii separate, teste independente;
 • Crearea testelor de evaluare cu:
  • întrebări deschise;
  • întrebări de completare a unui cuvânt sau îmbinărilor de cuvinte;
  • întrebări cu răspuns de selecție simplă “drop-down” sau “drag&drop”;
  • întrebări cu răspuns singular;
  • întrebări cu răspuns multiplu;
 • Crearea testelor de tip crossword;
 • Integrarea modulului de videoconferință ce permite tutorelui să prezinte cursul online la un număr limitat de cursanți;
 • Raport de evaluare automată a cursanților cu eliberarea certificatului în caz de susținere a testelor de evaluare la un nivel prestabilit de Client;
 • Statistica accesării cursanților.